2017

29-8-2017

Onze dochter is bij Ria afgelopen januari gestart om haar rekenen te verbeteren.
Ria heeft met haar rekenen en begrijpend lezen opgepakt en sindsdien is ze flink vooruit gegaan met beide vakken.
Dat is uiteraard super gedaan door onze dochter. Daarom Ria bedankt voor alle inzet, moeite en steun.
Groetjes
Monique Timmermans

14-03-2017
Onze dochter (Groep 5) volgt al 3 jaar lessen bij Ria Hahn. Toen wij kwamen, was onze dochter in groep 2 en zij had CITO score: E voor rekening en D voor Taal.
Aan het eind van Groep 3 is het flink omhoog gegaan, zij zat met rekenen op score C en woordenschat, begrijpend lezen en spelling waren op score A/B.
Volgens resultaten van de CITO toetsen van januari 2016, heeft onze dochter voor spelling, begrijpend lezen, AVI, technisch lezen score A en dikke B voor rekenen.
Bedankt , lieve Ria, en ga zo door! Je hebt ons goed geholpen. 
Lieve groetjes, Familie Hendriks

2016

13-9-2016
Begin groep 7 kregen wij een voorlopig schooladvies voor de middelbare school voor onze zoon. Hij scoorde met alles op Atheneum niveau  behalve rekenen dit was op TL niveau. Dit vonden wij erg jammer omdat onze zoon iemand is die uitdaging nodig heeft op school. Als hij door rekenen op TL onderwijs zou komen weten we nu al dat hij totaal geen uitdaging krijgt en verder ook niets doet. Hij wou dit zelf ook niet daar zijn broer op Trevianum zit en hij dit een leuke school vindt. Daarbij  willen ook  vrienden van zijn klas naar Trevianum. School gaf nog niet direct aan buiten school hulp te zoeken met rekenen. Daar Luuk een extra morgen een uur les kreeg in rekenen van de intern begeleider op school. Wij hebben zelf besloten er nu iets aan te doen want in groep 8 kon het wel eens te laat zijn. Via via zijn we bij Ria terecht gekomen. Ria is begonnen met alles te herhalen om er achter te komen waar het probleem zit. Luuk is nu bijna een jaar bij Ria en zijn prestaties op school liegen er niet om. Hij is al een heel stuk gestegen. En de juf gaf eind groep 7 aan dat Luuk de havo best aankon als hij zich zo blijft verbeteren samen met Ria . Verder heeft Ria ook contact met zijn leerkrachten zodat van 2 kanten de juiste begeleiding op elkaar afgestemd kan worden. Wij hopen dat Luuk zich inderdaad goed blijft ontwikkelen en zich zekerder blijft voelen. 
Familie Stassen. 

22-03-2016
Begin groep 8 bleek  onze dochter een leerachterstand te hebben opgelopen. Dit kwam met name door dat de school er volgens ons niet uithaalde wat er in zat.
Na het intakegesprek met Ria hebben we er het volste vertrouwen in  gekregen dat Ria er uit zal halen wat er uit te halen was.
Met de ervaring van Ria werden de resultaten van onze dochter steeds beter en kreeg ze ook meer zelfvertrouwen.
Dit pakte ook positief uit op de CITO-toets.
Fam. V.

3-3-2016
Tijdens een intake gesprek voor de dyslexie kwam de vraag hoe het verder met Lucas op school ging (Lucas zat toen in groep 7). Ik vertelde dat het goed ging. Vervolgens kwam de volgende reactie:"Goh aangezien hij bij de 20% laagst scorende kinderen van Nederland zit." Ik was erg geschrokken en dacht gelijk dat dit niet kon kloppen.  Na het gesprek hebben we contact opgenomen met Ria voor een intake gesprek. Binnen een paar dagen konden we al terecht op een donderdag half december. Lucas is gelijk de zaterdag begonnen met bijles. Hij kwam 1 uurtje in de week. Tijdens de Cito scores van februari had hij gelijk een gigantische groei laten zien. Hij had met begrijpend lezen en rekenen een niveau overgeslagen. De lijn ging bijna verticaal omhoog. School was verbaasd. Wij vonden deze resultaten beter passen. Het vermoeden dat er op school niet uitkwam wat erin zat werd bevestigd. We zijn doorgegaan met de bijles. Hij gaat nog steeds 1 keer per week, de ene week alleen en de andere week samen met zijn broertje. Inmiddels hebben we het definitieve schooladvies gekregen en is hij ingeschreven voor de havo. Ria heeft Lucas zelfvertrouwen gegeven en door haar ervaring en goede uitleg kan Lucas nu naar de school waar hij thuis hoort.
Heel erg bedankt hiervoor.

Groetjes Yolanda

2015

Augustus 2015

Halverwege groep 5 bleek dat onze zoon een achterstand had bij onder andere rekenen. Na het kennismakingsgesprek hadden wij er vertrouwen in dat dit een goede aanpak
was om onze zoon te kunnen helpen.  Er werd eerst terug gegaan naar de basis en van daar uit is alles rustig en stapsgewijs opgebouwd. Resultaat is dat onze zoon weer helemaal op
g emiddeld niveau is!! Hierdoor en door de positieve aanpak van Ria is ook het zelfvertrouwen weer enorm toe genomen voor onze zoon. Door haar jarenlange ervaring heeft ze
precies en snel door waar de problemen zitten. We zijn dan ook zeer tevreden en blijven gebruik maken van haar deskundige hulp.
Ria dankjewel!

Familie N

Augustus 2015

Onze zoon had begin groep 5 moeite met automatiseren van rekensommetjes. Via via over Ria gehoord. Een afspraak met haar gemaakt en kregen gelijk al vertrouwen
dat dit voor onze zoon goed zou zijn. De resultaten werden ook gedurende het jaar steeds beter. Op het laatst nog wat tijd besteed aan spelling wat ook gelijk al zijn vruchten afwierp.

Groetjes,
Anty

Juli 2015

In april 2014 zijn wij naar Ria gekomen omdat onze dochter slechte score van CITO toetsen liet zien. Met geweldige begeleiding van Ria had onze dochter gemiddelde
score voor rekening en spelling en score 2 voor woordenschat toets in februari 2015. In juni 2015 had zij al score 1 voor spelling en woordenschat, score 2 voor
begrijpend lezen en nog betere resultaat voor rekentoets. Wij zijn Ria heel dankbaar, want zonder haar is het nooit gelukt.

Familie Hendriks

Maart 2015

Half december 2014 hebben wij er voor gekozen om onze zoon bijles te laten volgen. Dit met name omdat men er op school niet uithaalde wat er (volgens ons) inzat.
Na twee maanden scoorde hij al 9 punten hoger op zijn cito-score. Dit komt zeker ook door de kundige begeleiding van Ria. Door haar jarenlange ervaring weet zij
precies wat nodig is om het beste uit de kinderen te halen. Wat daarnaast opvalt is de gedrevenheid waarmee zij dit doet. Je merkt gewoon dat ze er op een leuke
manier het maximale uit wil halen en de kinderen wegwijs wil maken in het leren leren.
Al met al dus een ervaring waar je je hele studietijd wat aan hebt.

Groetjes, Paul

2014

Juni 2014,

Onze zoon had in groep 5 een behoorlijke achterstand opgelopen bij het rekenen. Om hem te helpen zijn we op zoek gegaan naar
een remedial teacher en kwamen bij Ria terecht. Hij is nu 1 jaar bezig en heeft dankzij de aanpak van Ria meer zelfvertrouwen
en houvast gekregen en gaat inmiddels goed voorruit.

Fam V.

"Vanwege de onverwacht slechte resultaten met Kerst 2013 zijn wij in februari 2014 begonnen met de huiswerkbegeleiding bij Lerenthou.
Door de intensieve leermethode bij Lerenthou en het feit dat vreemde ogen dwingen, zijn de resultaten in een korte periode sterk verbeterd.
Zelfs zodanig dat de mentor op school het als volgt heeft omschreven: "nooit eerder zo'n vooruitgang in zo'n korte periode te hebben meegemaakt".
Met Pasen is een voorlopig Havo-advies gegeven (buiten de bespreekzone). Een resultaat dat met Kerst geen haalbare kaart leek te zijn.".

Met vriendelijke groeten,
M.H.

Onze dochter zit op 2 Havo. Ze had vooral moeite met hoe ze moest leren. Bij Lerenthou krijgt ze de juiste begeleiding hierin.
Ook met wiskunde heeft ze soms moeite en ook hierin wordt ze prima begeleid. Zo kreeg onze dochter meer plezier in leren en meer zelfvertrouwen.
Bovendien heeft ze sindsdien ook betere cijfers gehaald. Ria bedankt voor je inzet en goede begeleiding!

Fam. V

2013

Februari 2013

Onze zoon gaf aan het einde van groep 7 zelf aan dat hij graag wat ondersteuning wilde bij het begrijpend lezen. Van vriendjes had hij gehoord van Ria en dat wilde hij ook!
In eerste instantie heeft Ria vooral ingezet op begrijpend lezen, gaandeweg het schooljaar heeft ze ook andere vakken opgenomen met het oog op de Cito toets.
Dat heeft eraan bijgedragen dat onze zoon met rust en vertrouwen groep 8 volgt en onlangs een Cito score heeft gehaald waar hij erg trots op is, en wij natuurlijk ook.

Gr. Mirjam

2012

Reactie van ouders

Mei 2012:

Onze zoon ging een paar jaar geleden naar het VMBO met LWOO. Omdat er vooral wat de talen betreft wel bijles nodig was,
waren we op zoek naar een goede huiswerkbegeleiding. Op aanraden van mijn zus (wiens dochter ook op de huiswerkbegeleiding is geweest)
hebben wij Roel ook aangemeld. De begeleiding is heel intensief en ook heel erg op het kind persoonlijk aangepast. Behalve de aandacht voor
de studiedoelen wordt er ook veel aandacht besteed aan het aanleren van de studie-aanpak. De resultaten voor Roel waren boven verwachting
en toen later bleek dat voor een ander vak ook wat extra ondersteuning nodig was, werd ook hiervoor tijd vrijgemaakt tijdens de lessen.
Wij zijn dan ook heel erg tevreden over deze geweldige begeleiding en kunnen Lerenthou dan ook van harte aanbevelen voor iedereen
die op zoek is naar een goede en serieuze huiswerkbegeleiding voor zijn/haar kind.

vg
Marjo en Peter van Wissen.

Mei 2012

Ria, Bedankt voor de goede zorgen voor onze dochter. Ze heeft de lessen als zeer leerzaam ervaren en het er steeds reuze naar haar zin gehad.
Ook door de kleine extra dingen die jij onderneemt maakt het de extra lessen niet tot straf! We hebben een gemotiveerde dochter vol zelfvertrouwen
daarvoor in de plaats gekregen! Bedankt en wie weet tot ziens!

Groet fam. St

Mei 2012

Beste Ria, Bij deze willen wij je bedanken voor de inzet die je hebt gegeven aan onze dochter. De entreetoets van vorig jaar viel een beetje tegen
en dat kwam mede door de motivatie van onze dochter. Die motivatie is door jou helemaal teruggekomen en de knop is helemaal om !!!
Onze dochter heeft weer zin gekregen in het leren en dat is het allerbelangrijkste. Ze is nooit met tegenzin naar de les gegaan en de speelse
manier en de activiteiten die ze allemaal samen doen, vond onze dochter geweldig. Ze heeft er zelfs leuke contacten aan over gehouden, erg leuk.
Ze is duidelijk vooruitgegaan en heeft plezier in het leren gekregen. Bedankt voor alles en we wensen je bij deze heel veel succes met de andere
kinderen en dat deze allemaal net zo vooruitgaan en net zo'n leuke tijd mogen beleven als onze dochter !

Groetjes Karin en fam.

13 Juni 2012

Vorig jaar hebben we de uitslag van de entreetoets van onze dochter Anne ontvangen. De resultaten van deze toets vielen tegen en we waren
van mening dat onze dochter op dit moment onder haar niveau presteerde. Naar aanleiding van een advertentie in het weekblad kwamen wij
in contact met Lerenthou. Na een bezoek aan Lerenthou en een gesprek met Ria hebben we besloten Anne nog voor de zomervakantie te laten
beginnen met de bijles. Ook gedurende de zomervakantie is Anne 2 keer per week naar Ria gegaan. Na een aantal lessen viel het Ria op dat er
wellicht iets meer aan de hand was. Ze had geconstateerd dat Anne een ernstig spellingprobleem had. Op haar advies hebben we Anne laten testen
op dyslexie en Anne bleek inderdaad dyslectisch te zijn. Na de begeleiding van Ria gedurende het afgelopen schooljaar heeft Anne de Citotoets gemaakt.
De resultaten hiervan lagen nu wel op het niveau waarin Anne thuishoort. Na de Citotoets heeft Anne in een groepje met nog 2 andere dyslectische
leerlingen wekelijks voorbereiding gehad op de talen Engels en Frans om startersproblemen in de brugklas wat betreft de talen te voorkomen.
Ook gaat Anne komend schooljaar huiswerkbegeleiding voor brugklassers volgen bij Lerenthou. Al met al zijn wij zeer tevreden over Lerenthou
en zouden de lessen ten zeerste aanbevelen.

Familie Worseling

December 2012

"met onze zoon van 11 liep het in groep 7 niet lekker.
Naast het feit dat het rekenen niet echt geweldig ging was er ook een bepaalde spanning rond de toetsmomenten ontstaan.
Wij zochten naar mogelijkheden om enerzijds onze zoon te helpen het rekenen te kunnen verbeteren en anderzijds met veel oefenen de druk van de toetsen weg te nemen.
Bij Ria hebben we deze mogelijkheden gevonden en onze zoon heeft de mogelijkheden ten volle benut.
Van een C  begin groep 7 stond er eind groep 7 een dikke A.
Dit is mede te danken aan de hulp en steun van Ria.
Ze heeft onze zoon en beter leren rekenen en zijn vertrouwen in de goede afloop van toetsen vergroot
Wij kunnen haar van harte aanbevelen!"

JPR

2011

Jeroen is gestart bij Lerenthou vanaf groep 7. We hebben Jeroen op bijles gezet omdat we het belangrijk vonden om hem op tijd een goede
leerhouding aan te leren.
Zijn zus Laura heeft toendertijd ook bijles gehad en dat heeft heel goed geholpen bij onze dochter. Zij haalde een prima CITO-score.
Jeroen wilden we ook die kans geven.
De resultaten zijn zeker verbeterd sindsdien en ook Jeroen haalde een prima CITO-score. We zijn hier heel erg tevreden over.
Jeroen ging na ongeveer 2 maanden met plezier naar Ria en heeft er zelfs een vriend aan overgehouden (Jeroen had ook in een groepje les).
Jeroen gaat dit jaar van de basisschool af en heeft er veel zin in om naar de nieuwe school te gaan in Echt.
Op bijles gaan hoeft niet meer. Jeroen is zelfstandig genoeg.
Wat natuurlijk wel belangrijk blijft is, om hem zeker tijdens het eerste leerjaar op de nieuwe school nog even te coachen met het huiswerk.
We zijn erg tevreden over de aanpak van Jeroens leerhouding.
Ria bedankt, ook namens Jeroen.

Vivianne

10 April 2011

Na de entreetoets in groep 7 viel de score van onze dochter wel erg tegen. Ondanks dat we met zijn allen veel samen thuis geoefend hadden
op het gebied van lezen en rekenen.
Door de toenmalige schooljuffrouw van de basisschool werden we doorverwezen naar Lerenthou te Susteren.
Na ons intakegesprek gaf Ria Hahn meteen duidelijk aan dat er hard gewerkt moest worden, want het was kort dag tot de CITO in groep 8.
Nog in de zomervakantie werd er gestart 2 keer in de week. Het was intensief en ook de belangrijkste portie huiswerk moest structurteel worden
opgepakt. Maar tot onze verbazing wist Ria onze dochter dusdanig te stimuleren dat dit geen enkel probleem opleverde. Ze ging aan de slag
en haar zelfvertrouwen groeide gestaag. Ze zag vooruitgang en resultaat. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar is samen met een ander meisje
de begeleiding voortgezet. Dat was gezellig. Het werkte goed. Uiteindelijk is de CITO-score behoorlijk verbeterd en is het niveau gehaald zoals Ria
het voorspeld had. Daar waren we allen zeer blij mee.We willen jou Ria dan ook veel succes wensen met de vele studenten die je nog mag begeleiden.
We hebben het als zeer prettig, persoonlijk en heel positief ervaren.

********

2010

"Sinds ongeveer een jaar, gestart eind groep 6, krijgt onze dochter bijles van Ria.
In eerste instantie gericht op begrijpend lezen.
Na een half jaar bleek uit het LVS dat ze een niveau gestegen was (van C naar B). Super dus!
Ria begeleidt op een dusdanige manier dat ook het zelfvertrouwen van onze dochter gegroeid is.
Ze is als persoontje gegroeid en zelfverzekerder en zelfbewuster geworden.
En wat ook heel belangrijk is, ze vindt het erg leuk om naar de les te gaan.
Gezelligheid wordt gekoppeld aan de leerstof.
We kiezen er dan ook heel bewust voor om aan de hand van onze ervaringen en de uitslag van de entreetoets deze begeleiding voort te zetten.
In groep 8 gericht op een bredere aanpak dan uitsluitend begrijpend lezen en vooruitkijkend naar de overstap naar het vervolgonderwijs zullen wij zeer waarschijnlijk gaan kiezen voor de brugklassersbegeleiding.
Wij zijn echt heel erg tevreden over de aanpak en resultaten en het is zeer terecht dat de verwijzing naar enthousiasme een onderdeel is in de naam Lerenthou!!" Met vriendelijke groeten,

R. Seegers

"Toen ik mijn dochter de eerste keer vertelde over de bijles viel het haar tegen.
Het "ik doe toch mijn best" en "ik zit niet in het instructiegroepje" vlogen mij om de oren. Maar na onze intakegesprek vroeg ze al wanneer ze mocht gaan beginnen en was ze zeer enthousiast.
Na de eerste week werd al duidelijk wat voor effect de extra lessen hadden.
Het leek wel of ik een andere dochter in huis had. Ik hoefde niet meer achter haar aan te lopen met het huiswerk maar ze deed dat uit eigen beweging.
Ook voelde ze zelf het effect. Bij het maken van het huiswerk van school zei ze zelf: "ik ben blij dat juffrouw Ria mij het nog een keertje heeft uitgelegd".
Ik hoopte dat de bijles effect zou hebben maar zo snel resultaat had ik echt niet verwacht.
Ik vind de gedragsverandering al de moeite waard van deze bijles.
Het is een kort stukje maar na 1 maand is ook moeilijk veel te vertellen.
Ik hoop dat Kirsten zo enthousiast blijft want ze heeft nog wel eens de neiging om na een tijdje af te zwakken."

Groet,
Monique Kentstra

"Onze zoon had een achterstand op het gebied van rekenen en had ook moeite met taal.
Het thuis wegwerken van die achterstand werkte niet goed. Daarom hebben wij gebuik gemaakt van de diensten van Lerenthou.
Onze zoon vond het op de eerste plaats leuk om naar Lerenthou te gaan.
Daarnaast werd er op gestructureerde wijze de achterstand weggewerkt door uitleg te geven en vaak te oefenen.
En met succes, want de resultaten op school werden beter. Dat leidde weer tot meer zelfvertrouwen waardoor onze zoon met meer plezier door het leven kan."

Vr. gr.
W. "

Mijn dochter scoorde slecht met rekenen, lezen en spelling…Daar was maar moeilijk vooruitgang in te boeken.
Haar grote probleem was dat ze de concentratie niet kon opbrengen.
Nu merk ik dat het werken, eerst individueel met Ria en later in een groepje, erg effectief is.
Het is voor haar wel belangrijk geweest om eerst alleen bijles te volgen.
Ze gaat met plezier, heeft het huiswerk tijdig af en is gemotiveerd tijdens de bijles. Haar (leer) houding is flink vooruit gegaan en dat is ook merkbaar op school. Sinds jaren heeft ze een voldoende voor rekenen.
Het lezen van een boek vindt ze zelfs leuk en ook spelling gaat vooruit."

Vr. gr.
A. Muller

"Laura heeft les bij lerenenthou gehad omdat ze verder wegzakte wat betreft de hoofdvakken. ( rekenen en begrijpend lezen ).
Laura zat toen in groep 6 van de basisschool.
In het begin ging het wat moeizaam omdat Laura al een leerprobleem had en ook omdat ze
natuurlijk extra huiswerk kreeg.
Vele middagen heeft Laura naast het huiswerk van school ook het huiswerk van Ria geoefend
met behulp van coaching van mama.
Dit heeft de nodige bloed zweet en tranen gekost.
Je moet je als ouder zeker je kind goed begeleiden anders wordt het niks.
Uiteindelijk lukt het wel.

Bij begrijpend lezen heeft Laura geleerd, goed geconcentreerd leren te lezen en goed op hoofdzaken te letten.
In het begin was het een beetje verplicht lezen omdat ze iedere week moesten lezen en op moesten schrijven
wat ze gelezen hadden. Dit werd goed gecontroleerd.
Wat betreft het rekenen heeft ze veel geoefend door ieder week opdrachten en sommen te maken zodat
ze ze goed door had. Dit had Laura echt nodig en dat heeft haar ook goed gedaan.

Laura heeft een 1,5 jaar bij Ria bijles gevolgd en is inmiddels gestopt omdat ze de stof nu voldoende beheerst.
Onze dochter gaat nu van de basisschool af en gaat volgend schooljaar naar het Connect College te Echt en gaat TL- HAVO doen.
We zijn er reuze trots op en bedanken natuurlijk ook Ria voor de nodige inzet en de fijne tijd die onze dochter daar gehad heeft."

Vivian H.

2009


Ria, ik wil je heel graag bedanken voor alle intensieve aandacht voor mijn dochter.
Je bent een enthousiaste zeer kundige juf in hart en ziel met een diep inlevingsvermogen in het kind.
Je zet je niet 100 % maar 200 % in voor de kinderen.
Het klinkt misschien wat slijmerig maar ik heb veel bewondering voor je.
Mijn dochter (groep 5) is nu 3 maanden bij Lerenthou voor extra begeleiding in lezen en ze boekt grote vooruitgang.
Ze is in deze tijd 2 avi-niveaus in lezen vooruit gegaan (van 5 naar 7) en ook met spelling gaat het een heel stuk beter.
Mijn dochter had eerst een gruwelijke hekel aan lezen.
Nu ervaart ze dat zij ook sommige boeken heel leuk en spannend of komisch vindt.
Ze begint echt leesplezier te krijgen en dit is volgens mij erg belangrijk.
Ria, dank-je-wel voor je lieve kundige hulp!!!

Mijn dochter gaat sinds 6 weken samen met een ander meisje naar de begeleiding van Lerenthou.
Dit is voor ons een groot succes.
Mijn dochter vindt het heel leuk samen. Eerst ging ze alleen, maar samen met een ander kind vindt ze veel fijner.
Zonder te overdrijven, ze verheugt zich zelfs om naar de begeiding te gaan.
Ze leert er veel en met z'n 2-en vinden ze het gezelliger en stimuleren ze elkaar.
Dit loopt perfect!!!! " Roswitha Meuwissen, Susteren "

Nadat onze dochter bij de entreetoets in groep 7 slecht gescoord had, kreeg ze in november 2008 advies om naar het VMBO laagste niveau te gaan.
In november zijn we bij lerenthou te rade gegaan en in december zijn we begonnen met bijles (2 x week)
die vooral op rekenen gericht was.
Als resultaat heeft onze dochter tenslotte 536 gescoord en als advies van haar school gekregen GL/TL of Havo/VWO.
Dit resultaat is alleen behaald door extra begeleiding van lerenthou."

Mevr. Monsieur, Echt

In november 2008 kwamen we bij lerenthou omdat onze dochter Laura niet goed scoorde met proefwerken en begrijpend lezen moeilijk vond.
Bij lerenthou heeft ze geleerd om teksten samen te vatten met behulp van ''mindmapping''.
Na enkele maanden leerde ze ook haar wereldoriënterende vakken samenvatten m.b.v. die techniek.
Sindsdien zijn haar resultaten bij proefwerken van wereldoriënterende vakken duidelijk verbeterd.
Ook heeft ze nu voor het eerst leesplezier omdat lerenthou
hier ook veel aandacht aan besteed heeft.
Ze leest nu in zelf gekozen boeken. "
Volgens haar meester is het opletten in de klas en haar motivatie gestegen."

Vivian Herman, Susteren